سِوِند (cevend) وسیله ای است که از برگ درخت خرما بافته می شود و برای سایبان و خانه سازی استفاده می گردد.

کشاورزا برای اینکه بتونن سِوِند رو ببافن با وسیله ای به اسم پَروند از درخت خرما بالا می رن و برگ ها رو با داس می برن. خارها رو زده و به مدت سه روز تو آب می خیسونن. بعد با طنابی از جنس برگ نخل اون ها را محکم به هم متصل می کنن. سِوِند در اندازه های مختلف چهار، شش و هشت متری ساخته می شه و نکته جالب در مورد سِوِند اینه که بافتن سِوِند کار یه نفر نیست! برای همین در گروه های دو تا سه نفره انجام می شه. 

سِوِند در روستاها به عنوان سایبان در سقف خونه ها به کار میره و همینطور برای اینکه حریم باغ ها رو تعیین کنن از سِوِند استفاده می کنن.

برای ما سِوِند حکایت اتصال بین کشاورزا و خریداراست. ارتباط درست، شفاف و نزدیکی که می تونه کشاورزی ما رو تحت تاثیر قرار بده.

فهرست