آیا دوست دارید مزرعه خود را از نزدیک ببینید؟

آیا علاقمندید همراه کشاورز در برداشت محصول شوید؟

آیا می خواهید چند روزی را در یک روستای کوچک در استان هرمزگان سپری کنید؟

منتظر اعلام ثبت نام اولین رویداد گردشگری کشاورزی سِوِند باشید:

همین جا…به زودی…

فهرست