سوند غرفه فروش کشاورزان محلی را به خانه شما می آورد

هر مزرعه در سوند دارای صفحه ای است که با توضیحات، تصاویر و محصولات قابل برداشت در هر فصل پر شده است و شما با انتخاب مزرعه موردنظر و چیدن محصولات، سبد خرید خود را تکمیل می کنید.

سبد خرید شما می تواند یک یا ترکیبی از چند محصول یک مزرعه باشد.

پس از تکمیل خرید، سفارش شما به آن مزرعه اطلاع داده می شود. محصولات به صورت تازه و دست چین برداشت شده، بسته بندی و به آدرس شما ارسال می گردد.

مزرعه حاج محمدرضا

برداشت شهریور ماه
دهبارز رودان
هرمزگان

مزرعه حاج عیسی

برداشت شهریور ماه
فاریاب رودان
هرمزگان

مزرعه غلام شاکری

برداشت شهریور ماه
گولم شیرین رودان
هرمزگان
فهرست