مزرعه غلام شاکری

مزرعه

در قسمت مرکزی رودان دشت حاصلخیزی قرار داره که به وسیله رودخانه آبیاری میشه. در مسیر این رودخانه که از کوه ها سرچشمه گرفته و به سمت جنوب حرکت می کنه، مزرعه های زیادی قرار داره.

غلام شاکری شصت و دو سال داره و تا کلاس پنجم دبستان درس خونده. سه دختر و دو پسر داره و در یه خانواده کشاورز بزرگ شده. وقتی جنگ میشه همراه برادرش میرن جبهه که برادرشون در جنگ شهید میشه و خودش جانباز. اون ها قبلا در روستای فاریاب زندگی می کردن ولی الان چند سالی میشه که در چند کیلومتری روستا، در منطقه گولم شیرین کنار زمین کشاورزی خونه ساختن و همونجا ساکن هستن. مزرعه آقا غلام هفت هکتاره و درختای لیمو ترش، انبه، لیمو شیرین و لیمو لیسبون داره. لوبیا سبز محصول مورد علاقه آقاغلام است.

آبیاری مزرعه به شیوه قطره ای است و از کود دامی برای تقویت خاک استفاده می شود. در این مزرعه از علفکش استفاده نمی شود.

محصولات

محصولات فصل: لیموترش، انبه، بادمجان و لیمو لیسبون

محصولات جانبی: ترشی انبه

در مزرعه چه خبره؟

برداشت لوبیا سبز در مزرعه آقا غلام تموم شده. حالا نوبت انبه است و لیموترش. بعد ازون هم انواع خرماهای رنگارنگ از جمله محصولاتی هست که اضافه میشه. اینجا به خاطر گرمای هوا برداشت از صبح خیلی زود شروع میشه و تا جایی که درجه حرارت امکان کار کردن رو بده ادامه پیدا می کنه. تقریبا ساعت ده تا یازده صبح که میرسه جنب و جوش آدم ها کم و مزرعه خالی میشه. در این ساعت آخرین ماشین ها بعد از بارگیری روانه بازار میشن و کشاورزان به خونه ها بر می گردن.

لیموترش

خرما خنیزی

خرما مرداسنگ

انبه زرد

لیمو لیسبون

انبه سبز

فهرست